Integritetspolicy för Fölkerabe.se

På FolkeRabe.se respekterar vi din integritet och är åtagit oss att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och i vissa fall delar din information när du använder vår webbplats.

Information vi samlar in

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du:

  • Besöker vår webbplats.
  • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
  • Deltar i tävlingar eller undersökningar.
  • Kontaktar oss genom våra kontaktformulär.

De typer av information vi kan samla in inkluderar ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och eventuella andra uppgifter du väljer att tillhandahålla.

Hur vi använder din information

Din information kan användas för att:

  • Förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats.
  • Svara på dina förfrågningar och förse dig med kundtjänst.
  • Skicka dig informationsmaterial och marknadsföringserbjudanden, förutsatt att du har godkänt detta.
  • Analysera användningen av vår webbplats för att förbättra vår service och vårt innehåll.

Delning av din information

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i följande fall:

  • Juridiska krav: Om vi är lagligt skyldiga att avslöja din information i enlighet med juridiska processer.
  • Serviceleverantörer: Vi kan anlita externa företag för att hantera tjänster som webbhotell, e-postkommunikation, analys och andra administrativa tjänster. Dessa företag får endast åtkomst till din personliga information i den mån det är nödvändigt för att utföra dessa tjänster.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och röjande. Dock är ingen internetbaserad överföring helt säker eller felfri. Speciellt e-post som skickas till eller från denna webbplats kan inte vara säker.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, att begära att vi korrigerar eller raderar dessa uppgifter, eller att vi begränsar behandlingen av dem. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att begära datatransportabilitet.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om väsentliga förändringar genom att uppdatera datumen för denna policy och, om det är möjligt, skicka dig en notis via e-post eller på vår webbplats.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar om vår hantering av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss.