Edgard Varèse (1883-1966) - introduktion


”Det här är historien om en av 1900-talets mest originella tonsättare som samtidigt var en man som det mesta gick åt pipan för. Nästan alla hans ungdomsverk - hälften av hans totala produktion - försvann i en eldsvåda och vad som återstod brände han själv upp.”

Ja, så börjar Folke Rabes radioprogramserie ”Ljud är en atmosfärisk störning och musik är organiserat ljud” om Edgard Varèse. I fem avsnitt berättar han om denna märkliga tonsättares liv och musik: från barndomen i Frankrike och Italien via hans begynnande karriär i 1910-talets Berlin till mannaårens och ålderdomens liv i USA, som trots många motgångar och depressioner ändå slutar med ett sent erkännande.

Här görs manuskripten till dessa radioprogram tillgängliga med Sveriges Radios benägna medgivande. De bygger på Folke Rabes egna studier och iakttagelser samt en intervju som han gjorde med Varèse 1965, därtill intervjuer från år 2000 med ett par elever till Varèse. Övrigt källmaterial har hämtats från Louise Varèses biografi över maken samt en levnadsteckning av kanadensaren Fernand Oullette från sent 1960-tal.

Tyvärr kan manuskripten förstås inte förmedla de autentiska rösterna och musikcitaten, men den mycket knapphändiga, för att inte säga obefintliga Varèse-litteraturen på svenska, får på detta sätt ändå ett betydande tillskott.

Varèses musik finns numera lätt tillgänglig sedan Decca år 2000 gav ut hans samlade verk (däribland några sedan länge försvunna stycken) på en dubbel-CD (Decca 460 208-2).

De fem programmen sändes första gången i Sveriges Radio P2 hösten 2000 och har senare repriserats. Programrubrikerna är följande:

1. Uppväxt i Frankrike och Italien.

2. I Berlin före första världskriget.

3. ”Vi försöker med Amerika!”

4. Motgångar och handlingsförlamning.

5. Äntligen erkänd.