OM MIN RADIOAKTIVITET

Radioprogram om musik har jag gjort sedan tidigt 1960-tal. Sedan jag blev anställd på Sveriges Radio 1980 har programmakeriet naturligtvis intensifierats avsevärt. De första åtta åren gjorde jag musikprogram för barn och ungdom. Sedan jag flyttade över till Musikradion 1988 har det blivit program om musik, konsertpresentationer, önskekonserter och annat med mycket varierande innehåll. Att jag själv är tonsättare innebär ju inte att jag bara är intresserad av nutida komponerad musik.

Hösten 2000 gick jag i pension men har fortsatt under en rad år att medverka i Musikradion som frilansmedarbetare.