Från hoppfullhet till vadå? Introduktion

”Från hoppfullhet till vadå? - Amerikanskt 1960-tal med 80-talets ögon”, är en serie om fem radioprogram av Folke Rabe. Serien sändes i Sveriges Radio P2 första gången 1988 och har sedan dess repriserats flera gånger, senast 2003. Här presenteras nu manuskripten till serien med Sveriges Radios goda minne.

I mitten av 1960-talet var Folke Rabe för första gången i USA och kom i kontakt med en rad unga tonsättarkollegor av vilka flera sedermera blivit internationellt välkända, bl a Pauline Oliveros, Terry Riley och Morton Subotnick. I mitten av 80-talet återsåg han de flesta av de gamla vännerna och pratade med dem om vad som hänt under de gångna tjugo åren. Programserien bygger på dessa inspelade samtal och en massa musik, förstås. Det blir dels porträtt av de olika musikerindividerna, dels försök att dra ut de gemensamma tendenserna. På så sätt ger programmen en spegling av en generation men samtidigt också en pejling på karakteristiska hållningar och strävanden under den andra hälften av förra seklet.

Tyvärr går det inte att höra intervjuerna och musikexemplen i den här aktuella manuskriptformen, men texterna förmedlar ändå i stora drag radioseriens tankeinnehåll.

I det första programmet blir det en allmän introduktion av 1960-talet och därefter plats på scenen för Pauline Oliveros; tonsättare, dragspelare och feminist med svart bälte i karate. Hon ägnar sig åt ceremoniell musik, kontemplation och ”deep listening”. I program nr 2 får vi möta den framväxande minimalismen med tonsättare som LaMonte Young, Terry Riley och i någon mån Steve Reich.

Den tredje sändningen handlar om San Francisco Tape Music Center, legendarisk knutpunkt för den nya musiken på amerikanska västkusten under 1960-talet. Dess grundare gick mycket skilda vägar: Morton Subotnick blev en av de mest framgångsrika i sin tonsättargeneration och hör till de ledande inom amerikansk elektronmusik. Ramon Sender flöt ut på landsbygden i den psykedeliska vågen, bildade ett religiöst kollektiv, var en tid gatuclown och senare romanförfattare men har inte helt övergett musiken. Sist i programmet presenteras Ramon Senders 60-talsklassiker ”Desert Ambulance”, Ökenambulansen.

I fjärde programmet får vi möta Robert Erickson (1917-1997), svensk-amerikansk tonsättare, en av de originellaste i sin generation men ändå en doldis och outsider. Sådant är lätt hänt om man försöker verka som tonsättare i Kalifornien, inte strävar efter framgångar i världsmetropolerna utan bara försöker få det att låta så bra som möjligt därhemma i garaget i Encinitas... I programmet presenteras också trombonisten Stuart Dempster, en av de virtuoser Erickson samarbetade med.

Meditation, riter och mytologi. Var det typiska ingredienser i 1980-talets musik? Ja, åtminstone om man summerar tendenserna i Folke Rabes serie amerikanska tonsättarporträtt, från 1960-talets hoppfullhet till 1980-talets vadå? Serien avslutas med porträtt av Malcolm Goldstein och Charlie Morrow. I sammanfattningen av tendenser förekommer också John Cage, Anna Halprin, Terry Riley och LaMonte Young.


Översikt:

1. Introduktion - 1960-talet samt porträtt av Pauline Oliveros

2. Terry Riley, LaMonte Young och något litet om Steve Reich.

3. San Francisco Tape Music Center: Morton Subotnick och Ramon Sender.

4. Robert Erickson och litet om Stuart Dempster.

5. Malcolm Goldstein, Charlie Morrow och något litet om John Cage. Summering av tendenser.