Folke Rabe: A Chaser /2004/, verkkommentar

”Chaser” betyder jägare eller förföljare. Inom varietévärlden (där jag för länge sedan arbetade en kort period) är en Chaser en rivig finaltrudelutt som har till uppgift att egga publiken till längre och ljudligare applåder. Inom barvärlden är en Chaser en ”fösare” – öl eller läsk – som man sköljer ned starkare drycker med.

När Pärlor för Svin ville beställa ett litet stycke till sitt 10-årsjubileum frågade jag vilken funktion de var ute efter. Ett finalstycke eller extranummer blev svaret. Voila, A Chaser!

Folke Rabe, 2005-03-08