With Love I & II för piano /1984/

Dessa två pianostycken komponerade jag på beställning av Rikskonserter inför pianosatsningen ”Swedish Pianorama 1985”. Jag hade då just avslutat min körsvit ”to love” till sju kärleksdikter av e. e. cummings. I den inledande och avslutande körsatsen finns ackordiska utvecklingar som jag inte kände mig helt färdig med. Därför fortsatte jag att bearbeta det materialet i dessa pianostycken.

De är tillägnade - ”with love” - två pianister som jag känner starkt för: Stig Ribbing som var min pianoprofessor på Kungl Musikhögskolan och Carl-Axel Dominique som är en gammal kompis ända sedan 1950-talet.

Folke Rabe 2006