Folke Rabe: Tintomara för trumpet och trombone /1992/
Verkkommentar

När jag planerade det här lilla stycket tänkte jag mycket på begreppen manligt och kvinnligt. När det gäller trumpet och trombone är dock "könstillhörigheten" inte entydig. Trumpetens genomträngande klang och krigiska fanfarer associerar väl i första hand till manliga schabloner, men dess register är sopranens. Trombonens varma klang och mjuka glissandon kan ge moderliga associationer men registret är mansröstens. För att inte tala om trombonen som manlig sexualmetafor på Bellmans tid då Movitz klev i säng med basun.

Någon entydig könstillhörighet har de alltså inte, de här fina instrumenten, men det androgyna draget är i så fall än mer spännande att leka med.....

Folke Rabe
1992-11-25