”All the lonely people...”
Konsert för trombone och kammarorkester
av Folke Rabe

Verkkommentar

Nog kan man känna sig ensam och utsatt när man står som solist framför en orkester. Folke Rabes trombonekonsert All the lonely people... "handlar" just om ensamhet och mobbing. Det framgår rätt tydligt eftersom stycket också har en scenisk dimension.

Konserten är skriven direkt för trombonefenomenet Christian Lindberg.

En och annan kommer nog tycka att Folke Rabes komposition klingar lite välbekant. Den bygger nämligen på den gamla Beatles-låten Eleanor Rigby; en vemodig visa om ensamma och övergivna människor och med just refrängen "All the lonely people..."

Konserten beställdes av Västerås Musiksällskap för Kammarorkesterns Danmarksturné i maj 1990.

Mars, 2006