Folke Rabe: Så att denna sång inte dör /1999/ för stor symfoniorkester

I Bosnien finns en unik, tvåstämmig sångtradition där samklangerna växlar mellan enklang och halvtonsintervall. Ibland kan man få höra hela kedjor av halvtonsintervall. De skorrande dissonanserna, som för västerländska öron framstår som mycket kärva, är för bosnierna uppenbarligen en omistlig krydda. "Hör, det låter som en klocka!" Detta är alltså en musik som man inte kan göra ensam. Man måste vara två.

Vårvintern 1963 gjorde jag fältinspelningar i en liten muslimsk by i Romanijabergen, 10 mil norr om Sarajevo; ett område som hör till de svårast skövlade under 1990-talets krig. Några av de sånger jag spelade in sjöngs av två unga kvinnor. Såhär lyder texten till en av dem: "Du måste föda en likadan till som jag, mamma, så att denna sång inte dör." Ett sammansatt budskap. Dels ett uttryck för traditionsmedvetenhet, dels ett konstaterande av att man måste vara två för att kunna föra en sådan här sång vidare.

Min orkesterkomposition har dessa bosniska musikerfarenheter som fond. Den nyss beskrivna sången exponeras strax före slutet av orkesterstycket som i övrigt mest bygger på tonmaterial ur en annan sång "Kad mladi vojnik na strazi stoji" som handlar om en ung soldat som hindrar en förbipasserande flicka.....

Folke Rabe, sept. 2000