Folke Rabe: Sardinsarkofagen /1994-95/, verkkommentar

Det är nog bara i norska Bergen man utan vidare förstår titeln på min trumpetkonsert. Sardinsarkofagen är en gest till beställaren, Music Factory, och dess hemmascen i den gamla Sardinfabriken på Nordnes. Men efter det att jag på en tidig tidpunkt hade fastnat för den titeln började den leva sitt eget liv.

Sardinsarkofagen är för mig en surrealistisk bild som hela tiden ger nya associationer. I Sevilla begravs varje år en sardin som ett moment i passionsritualen. Det är en faktisk händelse. Men man kan också låta sina egna associationsbanor blomma....

För mig är det här stycket nära förbundet med den tid då det kom till, hösten 1994. Man behöver inte fundera länge för att dra sig till minnes allt ofattbart elände som inträffade den hösten. Det var en sorglig tid, såväl i Norden som i världen.

Sardinsarkofagen innehåller några citat (i största respekt) ur Das Lied von der Erde, ett av Gustav Mahlers sista fullbordade verk. En musik som hör till det jag håller kärast.

Folke Rabe