Folke Rabe: Rondes, för kör (blandad kör eller manskör), 1964, verkkommentar.

Jag skrev Rondes våren 1964 på beställning av Sveriges Radios musikavdelning som då stod i begrepp att anordna ett internat för Radiokören och dåvarande Kammarkören (numera Eric Ericsons Kammarkör). Tanken var väl att få något slags experimentellt körpartitur att bita i. Lars Edlund gjorde en instudering under internatet, men det första offentliga framförandet kom först på hösten samma år.

På 1960-talet var jag - liksom många andra tonsättare - intresserad av att komponera med klangfärg som ett formbildande element. Då låg det också nära till hands att tänja rösternas och instrumentens uttrycksmöjligheter, så jag skrev ett stycke som inte byggde på någon text utan på andra läten som går att frambringa med rösten men som kanske inte ens förekommer i något språk. Dessutom var jag vid den här tiden (liksom nu!) intresserad av de visuella aspekterna av musikframföranden, bl a möjligheten att laborera med musikers och sångares rörelser på podiet. Båda de här sidorna finns med i Rondes.

De spektakulära dragen i stycket har sedan bidragit till att det har uppmärksammats en hel del. Det har funnits med på svenska körers utlandsturnéer vilket i sin tur har lett till att utländska körer också har tagit upp stycket på sin repertoar. Rondes är ett av mina oftast framförda verk och det har sjungits i många länder runt klotet, i Amerika, Afrika, Asien och Australien.

Folke Rabe, 2000-03-24

Rättelse

I Rondes har det funnits ett grafiskt otydligt utskrivet cluster i tenorstämman på sid 1. Tonerna i detta cluster ska vara, nerifrån: C#, D#, F, G. Detta har nu förtydligats av förläggaren, Gehrmans i Stockholm.

Folke Rabe, 2009-02-11