Folke Rabe: Jawbone Five /1996/ för trombone och 6 slagverkare.

De flesta av mina kompositioner från 90-talet har ett förhållande till någon annan musik. Min trombonekonsert bygger t ex på "Eleanor Rigby", en vacker Beatles-låt. Min hornkonsert är baserad på samiska jojkar och min trumpetkonsert innehåller citat från Gustav Mahlers "Das Lied von der Erde". Att det blev så berodde visserligen på spontana infall, men när jag tänker efter tror jag att jag ville markera min respekt för musik som har betytt mycket för mig men också att på något sätt förhålla mig till min omgivning och till historien.

Det nu aktuella verket är inget undantag. "Jawbone Five" är en hyllning till The Band, årgång 1970. The Band var en originell rockgrupp från U.S.A. (även om nästan alla medlemmarna ursprungligen kom från Kanada). De blev först kända som kompgrupp till Bob Dylan men snart nog utvecklade de sin egen, mycket speciella stil. Deras låtar byggde upp fascinerande bilder av amerikansk historia och folklig tradition. Höjdpunkten i deras produktion är, som jag ser det, den LP som kom 1970 och helt enkelt kallades "The Band". En av de musikaliskt mest säregna låtarna på den skivan är "Jawbone". Mitt stycke bygger till en del på den låten och mot slutet exponeras den öppet i ett arrangemang för trombone och sex slagverkare. Tillägget "Five" antyder att musiken till stor del är genomsyrad av talet fem. Stycket är indelat i fem avsnitt och femtakt är klart dominerande.

Folke Rabe