Folke Rabe: Naturen, flocken och släkten.
Konsert för valthorn och stråkorkester /1991/

Solisten i en solokonsert kan symbolisera den ensamma individen (i förhållande till kollektivet, orkestern). I förarbetet på min konsert för horn och stråkorkester tänkte jag mycket på ensamhet i olika former. Inför det stormande havet får jag en intensiv upplevelse av ensamhet. Konserten börjar med en transkription av de tätt sammansatta klanger jag hörde på avstånd när havet dånade vid det gotländska Stor-Sudret.

Den samiska jojken hör till de mest individuella bland musikaliska uttryck; en starkt känsloladdad sång som ofta odlas i ensamheten. Jojken låg mig nära till hands. När jag gick och funderade på denna konsert umgicks jag med samiska vänner i Jokkmokk.

Fyra jojkar, som jag har tecknat ned från grammofoninspelningar, finns i hornkonserten, där jag har vridit och vänt på dem och kombinerat dem med sig själva och varandra. De är:

1) Lars Nilsson Ruongs Vuolle, en jojk som Jonas Edvard Steggo i Vatjamjaur, Arjeplog har vidareförmedlat.

2) Sarek, en gammal jojk till Sarekfjällen som möjligen beskriver hur övernaturliga väsen flyr undan solen. Jag har hört en inspelning med Pavva Kallok från Sauka, Porjus.

3) Barturte, en vuolle om ett vidsträckt betesland norr om sjön Hornavan. Jonas Edvard Steggo lärde sig den här jojken av sin farbror, den berömde traditionsbäraren Jonas Eriksson Steggo.

4) Sara Kristina Johansdotter Ruongs Vuolle där Israel Ruong från Arjeplog besjunger sin mor.

Naturen, flocken (renarna) och släkten är de vanligaste ämnessfärerna i jojken. Det har också fått bli namnet på min konsert som är komponerad i en känsla av respekt för ett folk som har levt i harmoni med dessa fundamentala beståndsdelar i existensen. Händelsevis är det nog också den mest klassicistiska musik jag hittills har komponerat.

Konserten har beställts av Rikskonserter på initiativ av Sören Hermansson som den också är tillägnad. Kadensen i konserten kan också spelas som ett separat solostycke och heter då Vuolle.

Naturen, flocken och släkten har en tidslängd om ca 16 minuter.

Folke Rabe, 1991-08-09