Folke Rabe:
CYKLON/CYCLONE (1984/85)
Elektroakustisk musik
Verkkommentar


Vad är det karakteristiska för en förintelseprocess? Jag tror inte att katastrofer nödvändigtvis avlöper med dunder och brak.

Mycket tyder på att vi sedan länge befinner oss i en pågående - mer smygande än dramatisk - världskris. Länge trodde vi att det svenska naturparadiset inte löpte de risker som hänger över de mer tättbefolkade delarna av vår värld. Sent har vi blivit medvetna om de områden, främst i östeuropa, där industriell exploatering har pågått samtidigt som de grymma effekterna på den fysiska miljön har nonchalerats. Sedan slutet av 1980-talet har vi även här i Sverige börjat se drastiska exempel på effekterna av denna utveckling.

När jag 1984/85 komponerade ett elektroakustiskt verk, ville jag försöka göra en musik som på något plan gestaltade detta slags process av långsamt, successivt sammanbrott. De stora cyklerna, den väldiga nedåtgängade spiralen, de retarderande rörelserna är - tycker jag - karakteristiska metaforer.

Egentligen är jag mycket ambivalent till att göra sådan här svart och negativ musik just i denna tid. Men jag kan i alla fall hoppas att ni inte ska gilla stycket.

Cyklon komponerades på beställning av Rikskonserter och producerades i studio 1 på EMS i Stockholm. Det uruppfördes i en sändning från Radio WNYC, New York i mars 1985.

Folke Rabe
1994-06-03