Folke Rabe: Basta för solotrombone /1982/

Jag komponerade "Basta" 1982 för Christian Lindberg som då var elev på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Stycket beställdes av Musikhögskolan och ingick (om jag minns saken rätt) i ett projekt som syftade till utveckling av solorepertoaren för trombone. Basta uruppfördes av Christian vid en konsert inom ramen för detta projekt.

Under det tidiga 1980-talet komponerade jag flera virtuosa stycken för solister på olika instrument. Basta var det första. Här finns till exempel extremt snabba skalrörelser och ackord som bildas genom att trombonisten sjunger och spelar samtidigt. Samma tekniska grepp - men i starkt utvecklad form - finns i den trombonekonsert "All the lonely people" som jag komponerade för Christian Lindberg 1990.

Under de följande åren har jag skrivit flera stycken för trombone i olika sammanhang, alltid med Christian Lindberg i trombonistrollen: "Tintomara" för trumpet och trombone /1992/ och "Jawbone five" /1996/ för trombone och 6 slagverkare. Men Basta har alltid återkommit som något slags obligatorium, t ex vid inträdesprov till musikhögskolor på många håll i världen eller som obligatoriskt verk vid solisttävlingar.

Jag får ofta frågan om det finns någon story i "Basta". Det är inte något stycke programmusik, men det är klart att styckets början och slut etablerar något slags situation...

Jag fick idén att trombonisten kunde betraktas som något slags budbärare som skyndar in och överlämnar sitt meddelande och sedan - BASTA! - ilar vidare. (På italienska betyder ju "basta" "NOG!!! Nu får det räcka!") Men utöver det finns ingen ytterligare historia om t ex vad som är nog, eller budskapets innehåll eller "varför så bråttom?". Det är upp till envar att låta fantasin flöda. Men jag tycker att musiken i sig, virtuos som den är, ger en känsla av stress och brådska, särskilt mot slutet där motiv och fragment av motiv flyger omkring och fraserna inte hinner avslutas förrän nästa börjar...

Folke Rabe

Rättelse

I Basta har det funnits en felplacerad basklav i takt 18. Basklaven ska stå efter den första noten i takten så att tonerna i triolen blir Eb, Ab, C. Detta har nu korrigerats av förlaget, Edition Reimers i Stockholm.

Folke Rabe, 2009-02-11