Folke Rabe, en formell biografi

Folke Rabe, född i Stockholm 1935, studerade vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm 1957-64 för bl a Valdemar Söderholm, Bo Wallner, Karl-Birger Blomdahl, Ingvar Lidholm, György Ligeti och Witold Lutoslawski. Studieresor i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien har varit av betydelse för hans musikaliska och kulturella perspektiv.

Vid sidan om tonsättandet har han varit verksam över stora delar av musiklivets hela spännvidd: som professionell jazzmusiker, pedagog och föreläsare, musikskribent, musikadministratör på Rikskonserter (1968-80) - de sista åren som programdirektör. 1980-2000 har han arbetat inom Sveriges Radio (som producent, redaktionschef och programchef inom P2/Musikradion) men är nu frilansande tonsättare och musikpresentatör. Han har också varit intresserad av musiketnologi och gjort fältinspelningar i bl a Bosnien och Sydamerika.

Som tonsättare var Folke Rabe avantgardist på 60-talet med verk som "Pièce" för talkör (komponerad tillsammans med Lasse O'Månsson), "Bolos" för fyra tromboner (komponerad i samarbete med Jan Bark) samt "Rondes" för kör, ett av Rabes även internationellt oftast framförda verk. Bland senare körverk kan nämnas "Joe's Harp" /1970/, "Två strofer" (text Göran Sonnevi) /1980/ samt "to love" (text e.e. cummings) /1984/. Hans mest uppmärksammade elektroakustiska komposition är "Va??" (What??) från 1967.

1983-97 var Rabe verksam i Nya Kulturkvartetten, en grupp som i Sverige och internationellt framförde "Narrskeppet" och andra stort upplagda och kollektivt komponerade intermediaföreställningar som kombinerade musik (live och förinspelad) med scenografi, film, diaspel, skuggspel och agerande.

Från 1980-talet och framåt intar musik för mässingsblåsinstrument en framträdande plats i Folke Rabes produktion (han är själv trombonist). Där finns dels solokonserter för trumpet, trombone och valthorn samt en konsert för brasskvintett och symfoniorkester, dels kammarmusik: bland annat "Basta" för solotrombone, "Tintomara" för trumpet och trombone, brasskvintetten "Escalations" samt "Jawbone Five" för trombone och slagverksensemble. I övrigt har han komponerat orkestermusik "Så att denna sång inte dör" /1998/ och elektroakustisk musik "VA??" /1967/ och "Cyklon" /1984/.

Texten reviderad 2004-01-20

 

 

En mer informell biografi:


Folke Rabe, född 1935:

Göran Bergendal har finurligen påpekat, att ”bilden av Folke Rabe är sammansatt av en (eller möjligen två, eller tre) tonsättare, ett par trombonister (jazz- och Kulturkvartetten), en aktör (Nya Kulturkvartetten), en pedagog (Ljudverkstaden, som hjälpte folk att hitta sina öron), några administratörer (en socialpedagogisk, en skolkonsertchef, en artistbyråchef och en programdirektör på Rikskonserter), ett par radioproducenter (på barn- och ungdomsmusik respektive jazz-, experimentell- och traditions-musikredaktionerna på Sveriges Radio). Allt genomfört i en unik blandning av pedantisk noggrannhet, oomtvistad yrkesskicklighet, utarbetade formuleringar, socialistiskt engagemang, sorgset världssamvete och bisarrt leklynne.

Folke Rabes upptäcktsfärder som tonsättare gick mer till rebelliska, gränsöverskridande celler i Finland (Kaj Chydenius, Otto Donner), USA (Terry Riley, Ann Halprins Dancers’ Workshop of San Francisco) och folkmusikaliska fältstudier i exempelvis Bosnien och Peru än till svenskarnas traditionella, kontinentala vallfartsorter. Kör- och blåsmusik har lockat honom mer än symfoniorkester och stråkkvartett.”

Som tonsättare betraktades Rabe som avantgardist på 1960-talet med sådana verk som Bolos för fyra tromboner (Kulturkvartetten) och Rondes för kör (ett av hans oftast framförda verk, även internationellt). Mellan 1983 och 1997 ingick han i intermediagruppen Nya Kulturkvartetten, där elektronisk och levande musik blandades med filmprojektion och andra visuella element.

Från 1980-talet har musik för mässingsblåsinstrument varit dominerande i hans produktion. Där finns solokonserter för trumpet, trombone och valthorn samt en konsert för brasskvintett och symfoniorkester men också kammarmusik. Hans elektroniska verk VA??, komponerat 1967, gick för några år sedan en ny vår till mötes efter att ha återutgivits på CD, medan Håkan Hardenbergers inspelning av hans trumpetkonsert Sardinsarkofagen belönades med ett ”Grammis”-pris år 2000.

Från B.B.C. PROMS programhäfte, augusti 2004